Zhejiang Quen Technology Co.,Ltd
Temel bilgiler
Şirket: Zhejiang Quen Technology Co.,Ltd
Kuruluş tarihi: 2008 Yıl
Kurumsal türü: Ürüteici
Esas faaliyet: Automatic shoe cover machine
Daha fazla ürünler: Automatic shoe cover dispenser, shoe cover, shoe cover machine, shoe cover dispenser, shoe cover wearing machine
Marka: Quen shoe cover dispenser
Addres: No.16 Shengdi Road, Xianlin Industrial Zone, Yuhang district, Hangzhou City 311121, Zhejiang Province,China